Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Powinnam ?

Zaufać
mądrości Wschodu...
Uwierzyć
w skośnooki Zodiak...
Zaakceptować
zwierzyniec tańczący
w ultrafiolecie...
I dać się przekonać
Temu
spod znaku psa ?