Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Bezsilność

Nadzy ,
lecz nie bezbronni ,
spleceni w absolutną jedność ,
co noc spadaliśmy w bezmiar
czując ruch Ziemi
i śpiew Kosmosu .

Czy to jest wieczność ?
Co znaczy umrzeć ?

Dotykaliśmy
początku świata
uczestnicząc
w akcie stworzenia .

I powstał człowiek
na obraz i podobieństwo
Twoje .

A Ty teraz
nie rozumiesz
słowa "dom" ?