Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Ucieczka w góry

Śnieg
wyciszył dźwięki.
zasklepił biały pejzaż
w pokój bez okien i klamek.

Nie słyszysz, że płaczę.

Moja bezradność
jak kaftan bezpieczeństwa
krępuje barki i ręce.

Nie widzisz, że cierpię.

Świerki
w białych kitlach
jak pielęgniarze,
bez twarzy,
obojętne...