Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Babskie pytanie

Co byś
zobaczył Panie
na Ziemi
przez szpary
w niebie ?
Marność,
drobność
i szczegół
zagubiony
w szerokim oglądzie.
Kawałki prawd,
okruchy dramatów
i tych
mało śmiałych
co nie proszą
w codziennej modlitwie,
nie zaprzątają
małością
Twojej Wielkości.
Skuleni
pod ścianami
świata,
choć bezbronni,
nie uciekają
pod Twoją Obronę,
nie proszą
byś był im tarczą.
Skrywają
jednak głęboko
nadzieję, że
prócz boskiego
oglądu
istnieje jakaś,
choć nieduża
szpara w solidnym niebie.