Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Ten dom

Ten dom
z drewnianych bali,
otulony
sierpniową nocą
zaczyna żyć na nowo.

Wrasta w ziemię
piwnicą,
a szczytem dachu
sięga nieba.

Znowu jest !

Rozświetlone okna
wpatrzone w horyzont
zasnuwa mgła wzruszenia,
w szybach odbija się obraz?

Tamten krajobraz sprzed stu lat.