Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Spóźnieni

Ten dom
powstał za późno.
Brak w nim
dziecięcego głosu,
nie słychać też
kroków mężczyzny,
który wyrósł
z naszego dziecka.

Więc zgubiliśmy tyle lat ?

Teraz tylko moje JA
i twoje TY
próbują odnaleźć
wśród drewnianych ścian
drogę do siebie.

Mówisz:
?Popatrz jak pięknie
przed naszym oknem
zakwitła budleja.?