Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Profesorowi Edwardowi Wylęgale

Przywracasz obraz świata
wielu z oczekujących:
małemu Szymkowi? mnie?
(To wszystko z woli Ojca !)
Za Tobą przez sale szpitalne
idą szacunek i podziw.
W Tobie ? ogromna pasja
i prosta chęć pomocy bliźniemu.
Więc przyjeżdżają tu z wielu stron Polski
bywa ? z ostatnią nadzieją !
I Twoje ręce czynią cuda.
Niech Oko Boga
nadal spoczywa
na Tobie ? Profesorze !