Poezja Poezja Śpiewana Proza Recenzje O mnie News Ksiega Gości Polecam

Profesorowi Edwardowi Wylęgale

Przywracasz obraz świata
wielu z oczekujących:
małemu Szymkowi… mnie…
(To wszystko z woli Ojca !)
Za Tobą przez sale szpitalne
idą szacunek i podziw.
W Tobie – ogromna pasja
i prosta chęć pomocy bliźniemu.
Więc przyjeżdżają tu z wielu stron Polski
bywa – z ostatnią nadzieją !
I Twoje ręce czynią cuda.
Niech Oko Boga
nadal spoczywa
na Tobie – Profesorze !